Archiv pro měsíc: Listopad 2020

Rozhovor: MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka

MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka

MAMMACENTRUM MEDICON

Vzdělání: 1.lf UK Praha
Praxe: 25 let v oboru
Členství : ČLK, ČLS JEP, Medical council of UK, Ireland

MUDr.Regina Šírová, vedoucí lékařka

MUDr.Regina Šírová, vedoucí lékařka

Paní doktorko, jak dlouho se věnujete svému oboru ? Co bylo podnětem k Vašemu studiu oboru lékařství?

Pocházím z lékařské rodiny, oba rodiče I dědeček byli lékaři, tudíž mne medicína provázela od mládí. Již v dětství jsem vnímala respekt, který moji rodiče vzbuzovali ve svém okolí, a obdivovala jejich schopnost pomáhat druhým. Můj tatínek byl renomovaný stomatolog, zabýval se onkologickou protetikou v rámci I. stomatologické kliniky 1.lékařské fakulty UK, kde se až po revoluci dočkal určité satisfakce. Dodnes si vzpomínám na chvíle, kdy jsem seděla u něj jako holka na křesle a on s lehkostí ovládal všechny nástroje, při tom se vrtal pacientům v zubech a se smyslem pro humor předával své zkušenosti medikům. Maminka se věnovala interně a následně všeobecnému lékařství, po revoluci se zapojila do doškolování lékařů a intenzivně se angažovala v politice.

Od dětství jsem ráda četla a často cestovala prstem po mapě, pošilhávala jsem po studiu historie, ale před maturitou jsem se rozhodla pokračovat v rodinné tradici.

Pokračování textu