Laura Janáčková: Je důležité zachovat ženství

Co má společného šťastný život, sex a podnikatelský úspěch? První letošní klubové setkání Ocenění Českých Podnikatelek se neslo v duchu všech těchto témat.

Známá česká psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková v rámci talk show radila přítomným podnikatelkám, jak skloubit životní štěstí, práci a partnerské vztahy, a všechny finalistky 8. ročníku Ocenění českých podnikatelek obdržely kromě dobrých rad i certifikáty a dárky.

„Pro letošní rok mám novou výzvu. Chci, abychom byli společně nositeli lidskosti a přátelství. Samozřejmě potřebujeme dělat byznys a vydělávat peníze.  Tohle není třeba řešit. Ale ráda bych, aby se naše pracovní a osobní úspěchy nesly v lidském duchu a v prostředí dobrých mezilidských vztahů,“ uvedla setkání zakladatelka projektu Helena Kohoutová. Tím také otevřela motto pro letošní rok, kterým je lidskost, friendly business a budování hrdého Česka.

Čestným hostem setkání byla Laura Janáčková, renomovaná česká psycholožka a sexuoložka a autorka populárních knih o lidských vztazích a komunikaci, která vyzdvihla pozitivní vliv sexuality na lidský život i štěstí, důležitost rodiny i krásu rozdílnosti mužů a žen. Aby mohly existovat zdravé vztahy, je velmi důležité, aby si i emancipované ženy zachovaly svou ženskost.

„Pracovní emancipace přinesla ženám mnoho výhod, ale zároveň zvýšila nároky žen na trvalého partnera. U žen platí a platila tendence vybírat si muže s vyšším statusem, než mají sami, aby je a jejich děti zaopatřil a ochránil. Čím tedy žena vyšplhá výše v pracovní hierarchii, tím méně najde pro sebe přitažlivých mužů a tím méně bude muž ochoten vstoupit s ní do trvalého intimního svazku. Ženy potom přicházejí do mé ordinace a říkají. Muži nejsou.“ říká Laura Janáčková.

Ocenění českých podnikatelek, Laura Janáčková

Ocenění českých podnikatelek, Laura Janáčková

Jednoduchý recept na šťastný život samozřejmě neexistuje, ale můžeme vše ovlivnit naším chováním. Laura Janáčková vysvětluje: „Na prvním místě je důležité, aby si každá žena uvědomila své  priority.  V případě že má trvalého partnera je zásadní  péče o tento vztah, o jeho 5 základních atributů. Nazvala jsem je KULT Partnerství  tedy  Komunikace, Úcta, Láska, Tolerance a Porozumění. A za třetí, je velmi  důležité, najít si čas pro sebe a to je asi pro nás ženy nejtěžší.“

A co můžeme pro své štěstí udělat okamžitě? „Radovat se ze života.  Neodkládat to. Neříkat si, potom pojedu na tu dovolenou, potom si užiju, ale udělat to ihned.“

Pro šťastný život je podstatná i samotná lidská sexualita: „Psychické stabilita stojí na třech pilířích. Jsou to vztahy a sex, zdraví a práce. Pokud je jedna z těchto nožiček narušena, dochází k narušení této stability až po výrazné projevy psychické lability, která zasahuje kvalitu našeho života. Samotná sexualita je motorem lidského myšlení, konání a jednání. Vezměte si jen kolik vrcholů lidského ducha na poli vědy nebo umění bylo motivováno zamilovaností, láskou či sexuálním pudem,“ říká Laura Janáčková.

Laura Janáčková se také stala patronkou nového ročníku Ocenění Českých Podnikatelek, kde nastupuje po paní architektce Evě Jiřičné.

Šťastný život ovlivňuje i úspěch, za kterým stojí odborné informace. Odbornou pracovně-ekonomickou část setkání zaštítili makroekonom Petr Dufek za ČSOB a marketingový manažer segmentu malých a středních podniků Jakub Mádle za Microsoft. Petr Dufek přednesl příspěvek na téma optimistických očekávání v české ekonomice, které se v posledním roce velmi daří. Podle Petra Dufka nemůžeme takto pozitivní vývoj očekávat donekonečna a nejspíše nastane zmírnění růstu, stále však dostatek faktorů hovoří pro optimismus. Jakub Mádle pak vylíčil využití moderních technologií v novém světě práce. Většina českých zaměstnanců si bohužel stále nemůže vybrat místo a čas svého pracovního výkonu, přestože to moderní technologie již umožňují.

Finalistky 8. ročníku obdržely certifikáty a porcelánové dárky od tradičního českého výrobce luxusního ručně vyráběného porcelánu porcelánu, Atelieru JM Lesov.  Ředitel institutu CEMI Štěpán Mika rovněž předal jedné z finalistek voucher na roční online MBA či LLM studium. Institut CEMI spolupracuje s Oceněním Českých Podnikatelek již třetím rokem.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje a oceňuje české podnikatelky. Hodnotí se jedinečná kombinace tvrdých čísel a osobních podnikatelských příběhů. V Ocenění Českých Podnikatelek dojde uznání společenská odpovědnost držená v rukou českých žen a jejich vliv na celkovou kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 pomáhá tento projekt budovat hrdé Česko! Samotné podnikatelky díky automatickému členství v klubu podnikatelek získávají nepřetržitý přísun podnikatelských rad a tip, nový pohled na své podnikání a velice často i nová přátelství. Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy účetních závěrek za poslední tři roky. Dále musí jejich firma mít minimální roční obrat od 10 milionů Kč a hodnocení iRating ve stupních 1–11, být plně v českých rukou a doba podnikání musí být nejméně 4 roky. Za dobu její existence prošlo soutěží již 101 832 podnikatelek, ze kterých postoupilo 2549 semifinalistek, a z nejužšího výběru 328 finalistek bylo nakonec oceněno 77 vítězek. Generálním partnerem projektu je ČSOB, hlavním partnerem Microsoft.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz