Právě vychází časopis Trendy v oční optice 2016

Již 14. rokem jsme vydavateli, partnery a průvodci Mezinárodního veletrhu oční optiky a optometrie OPTA v Brně. Již 14 let vydáváme časopis Trendy v oční optice! Letos tomu není jinak – nové letošní vydání Trendů je na světě!

Nabízíme Vám v něm opět směsici odborných článků, které nám poskytly uznávané přední kapacity z tohoto oboru, např. Ing. Jiří Michálek CSc. – prezident Kontaktologické společnosti, Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. – z katedry fyziky stavební fakulty ČVUT v Praze, MUDr. Milan Odehnal, MBA – primář oční kliniky FN Motol, kolektiv autorů v čele s doc. MUDr. Svatoplukem Synkem CSc. z katedry optometrie MU Brno a další.

Velmi si vážíme spolupráce se sdruženími OKAMŽIK a LUMEN CHRISTI, kteří se věnují péči o nevidomé, vydávají zvukové knihy, publikace pro nevidomé rodiče, pořádají školení, akce, koncerty – zkrátka umožňují těmto lidem žít plnohodnotný život.

Věrná nám zůstává společnost Bausch Lomb, AGLAJA se svými nádhernými modely brýlí, SAFILO a také společnost OPTIPRO a. s., která nám letos umožnila atraktivní titulní obálku s neméně atraktivní tváří v brýlích – hercem Radiem Fialou, který se v rozhovoru přiznal ke sběratelské vášni brýlí.

Také světový veletrh oční optiky SILMO Paříž je naším stálým partnerem. Co více si přát, než propagaci Trendů u nás v Brně na veletrhu OPTA a světovém veletrhu SILMO v Paříži?

Velký dík však již 14 let patří především společnosti Bvv a. s., která nás přijala za partnery a která s perfektním týmem spolupracovníků organizuje veletrh OPTA a dává tak prostor tomuto krásnému potřebnému oboru.

Děkujeme Vám všem za to, že jste se podíleli na vzniku našeho časopisu.
Těšíme se na setkání na jarní OPTĚ 2016.

Stanislava Šveňková, vydavatelka, S-Press Publishing

Stanislava Šveňková, vydavatelka, S – Press Publishing