Bylo zahájeno nominační období na ocenění Bílá vrána 2017

Praha, 17. května 2017 – Již po čtvrté vyhlašuje obecně prospěšná společnost yourchance ocenění Bílá vrána. Toto ocenění má upozornit na inspirativní příběhy mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy nebo náhradní rodinnou péči a musí se postavit na vlastní nohy, a ty, co jim byli v tomto nápomocni.

Ocenění Bílá vrána je tradičně udělováno ve třech kategoriích. Kategorie „Mladý člověk“ je určena všem mladým lidem, kteří dokázali vstup do samostatného života zvládnout a vyrovnat se s překážkami, které na ně čekaly. V dalších kategoriích získají ocenění také zaměstnavatelé poskytující dětem z dětských domovů pracovní příležitosti a také jednotliví zaměstnanci dětských domovů, kteří své svěřence na startu jejich životů podporují. Nominace na letošní ročník ocenění Bílá vrána jsou otevřeny, až do konce června. Nominační podmínky jsou uvedeny na webu www.bilavrana.net.

20170521_yourchance_zacni_spravne_logo

Společnost yourchance se v rámci svého projektu Začni správně věnuje problémům dětí opouštějících ústavní nebo náhradní rodinnou péči po dovršení dospělosti nebo ukončení studia. Tito mladí lidé mají často na startu svého dospělého života výrazně těžší podmínky než jejich vrstevníci pocházející ze standardního rodinného prostředí. Přitom je zřejmé, že právě v momentu opuštění dětského domova nebo pěstounské rodiny se může rozhodovat o celém budoucím životě mladého člověka. Pokud přechod do samostatného dospělého života nezvládne, může zabřednout do problémů, jejichž řešení se může táhnout mnoho následujících let. Právě v této situaci se snaží yourchance svým působením pomáhat.

Součástí projektu je i ocenění Bílá vrána, které vzniklo, aby veřejnosti i cílové skupině projektu přiblížilo příběhy mladých lidí, kteří se dokázali po odchodu z dětského domova, nebo pěstounské rodiny postavit na vlastní nohy a proces integrace úspěšně zvládnout. Cílem ocenění je nejen inspirovat ty, které osamostatnění teprve čeká, ale i snaha pomoci překonat předsudky společnosti, která je skeptická vůči osobám, jež vyrůstali mimo vlastní rodinu. Vzhledem ke složitosti této situace nejsou tyto úspěchy zdaleka samozřejmé a všichni, kteří tento přechod zvládnou, jsou v podstatě takovými bílými vránami.

Často stačí jen drobná pomoc, či dokonce pouhá důvěra na startu jejich života. Právě proto je udělováno ocenění Bílá vrána také zaměstnavatelům, kteří se nenechají odradit pomluvami či „zaručenými zprávami“ a nabídnou těmto mladým lidem zaměstnání, které jim umožní nejen vydělat si své často první peníze, ale především získat pracovní návyky a praxi, kterou mohou využívat ve svém dalším životě. Jak ukazují příklady z minulých ročníků ocenění Bílá vrána, tato důvěra se rozhodně vyplácí. „Když se k nám jde někdo ucházet o práci, dívám se na něj jako na člověka, hodnotím jeho znalosti a dovednosti, jestli má hodnoty, cíle, cestu, vizi. Vždy se ptám, co chce v životě dělat?“, říká držitel ocenění Bílá vrána 2016 v kategorii Zaměstnavatel, pan Otakar Klepárník, jednatel společnosti Medesa s.r.o., a dodává: „Pokud alespoň trochu ví a umí si představit práci u nás, je napůl vyhráno. I když je někdo z dětského domova, je to normální uchazeč a já to navíc beru jako výhodu, protože musel překonat víc problémů.“

Nejen zaměstnavatelé jsou ale držitelé ocenění Bílá vrána. V kategorii Poklad v srdci byla v loňském ročníku oceněna paní Jindřiška Boháčková, vychovatelka z dětského domova Krnsko. V domově pracuje 18 let a své povolání vnímá jako možnost předávat zkušenosti těm, kteří se ne vždy svým přičiněním ocitli mimo vlastní rodinu. „Správné tety a strejdové musí mít v sobě chuť předávat dětem zkušenosti, které jim ulehčí vstup do života. Snažíme se, aby byli lepší, než jejich rodiče, abychom jednou nevychovávali jejich děti. A proto si tohoto ocenění si velice vážím. Je to velké poděkování za to, že svou práci dělám s láskou a někomu jsem pomohla. Vím, že mě nominovala slečna, kterou jsem v dětském domově vychovávala, a to považuji za velkou poctu,“ dodala ke svému ocenění Jindřiška Boháčková.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo úspěšně zvládl přechod z dětského domova nebo náhradní rodinné péče do samostatného života? Víte o společnosti, či o někom, kdo se aktivně snaží vytvářet pracovní příležitosti pro takové mladé lidi? Setkali jste se s někým, kdo pracuje v oblastiinstitucionální výchovy a jeho příběh by si zasloužil více pozornosti? Nominujte ho na ocenění Bílá vrána 2017 do konce června letošního roku. Více informací o nominacích a nominační formulář najdete na www.bilavrana.net.

Výsledky ocenění Bílá vrána 2016

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

Kontakt pro média:
Mgr. Dana Špicarová
Manažer komunikace

dana@yourchance.cz
tel.: 731 760 393

www.zacnispravne.cz
www.yourchance.cz