Představujeme vám: Mgr. Veronika Hanšová

Mgr. Veronika Hanšová - profilová fotografie

Mgr. Veronika Hanšová

Překladatelka, korektorka, lektorka češtiny jako cizího jazyka

  • Spolupracovnice slovenského vydavatelství školské literatury Publicom – tvorba a překlad výukových materiálů
  • Externí překladatelka a konzultantka Ministerstva zahraničních věcí České republiky
  • Bývalá spolupracovnice nakladatelství Fraus – lexikografie anglicko-českých a česko-anglických slovníků

Vzdělání, jazykové znalosti, odbornost

Jazyková vybavenost:

Angličtina, němčina, slovenština, čeština a „survival level“ v minimálně dalších třech světových jazycích včetně arabštiny

Vzdělání:

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor anglistika a amerikanistika, historie
Absolventka kurzu Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu UK k výuce češtiny jako cizího jazyka

Zájmy

Cestování, sport, hudba.


Překladatel komerčních textů má bez ohledu na svou specializaci široký přehled o dalších oborech, je tak trochu detektivem a hlavně nesnesitelným puntičkářem. Nejsme však chodící slovníky.

Talent na jazyky, určitý literární talent a vyjadřovací schopnosti jsem projevovala již na gymnáziu, ale k samotnému překladatelství mne přivedla až moje sestra Marina Peňa Vento. Vrátila jsem se tehdy ze studií v USA zpět do Česka na univerzitu a ona hledala pro svou překladatelskou agenturu angličtináře. Naučila mne základy podnikání i překladatelský úzus, za což jí jsem neustále vděčná, protože jsem se v této práci našla. Mám na kontě samozřejmě i některé literární překlady, např. antologie slavných sci-fi povídek či jednu knížku pro děti, ale velmi brzy jsem zjistila, že mne více baví pestrost komerčních překladů. Postupně jsem se specializovala na právnické a obchodní texty, ale dost často se i v rámci obecných textů setkávám s různými perlami či nechtěně zabrousím do jiných oborů. A pak nezbývá nic jiného, než požádat o pomoc kolegy a přátele, kteří v daném oboru pracují, anebo vlastně kohokoliv, kdo je ochoten mi danou problematiku vysvětlit, případně si danou věc musím pořádně sama nastudovat. Ono totiž nestačí jen umět dobře nějaký jazyk. K překládání je potřeba samozřejmě vyjadřovací talent, dokonalá znalost gramatiky a stylistiky obou jazyků a právě i znalost reálií a daného oboru, který překladatel překládá. Takto jsem tedy kromě specializace na právo a obchod získala slušné znalosti například v oblasti kosmetické stomatologie, obranných a útočných systémů bitevníků, optiky, kulinářství, cyklistiky a mnoho dalšího.

Mgr. Veronika Hanšová - Jeruzalém

Mgr. Veronika Hanšová – Jeruzalém

Jak dlouho tedy jste na trhu?

Živnostenské oprávnění mám od roku 1998, ale naplno se překladatelství a korekturám věnuji od roku 2005. Pamatuji nástup tzv. CAT nástrojů a strojového překladu, u kterých nám laici neustále prorokují konec našeho podnikání. Mohu ale s klidným svědomím říct, že objem zakázek neustále narůstá, poptávka po opravdu kvalitním překladu je vysoká a některé zakázky prostě musím z časových důvodů odmítnout. Věřím, že strojový překlad v mé generaci ještě nedosáhne kvalit živého překladatele, definitivně ne pro tak složitý jazyk, jako je čeština. A CAT nástroje (SDL Trados, MemoQ, Wordfast, Deja Vu…, tj. počítačem podporované překlady) jsou sice vynikající pomůcky, které díky integrovaným slovníkům, překladovým pamětem a terminologickým databázím urychlují mou práci, ale nahradit mne ještě dlouho nedokážou.

Čemu jinému se kromě překladů věnujete?

S překlady automaticky souvisí korektura, tj. kontrola textu před jeho publikováním. Jako korektorka nesu plnou odpovědnost za odevzdaný text, a jestliže nějakou chybu přehlédnu a text pak vyjde v nějakém obřím nákladu výtisků, objeví se na internetu, v televizi, vytesán do kamene nebo ve smlouvě, díky čemuž vznikne klientovi škoda, padá to na mou hlavu.
Kromě překladů a korektur jsem ale v posledních letech své aktivity rozšířila i o přípravu výukových materiálů pro školy. Spolupracuji v tomto směru s jedním slovenským vydavatelstvím školské literatury. Před lety jsem rovněž externě spolupracovala s nakladatelstvím Fraus na lexikografické přípravě mnoha jejich anglicko-českých a česko-anglických slovníků.

Mgr. Veronika Hanšová - USA

Mgr. Veronika Hanšová – USA

Poslední tři roky rovněž překládám většinu textů, korespondence a filmových katalogů pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST. A nově externě spolupracuji i s Ministerstvem zahraničních věcí.

Zmiňovala jste i výuku cizinců…

Koketovala jsem s výukou češtiny jako cizího jazyka. Má představa byla, že bych časem vycestovala za výukou do zahraničí na nějaké krátkodobé intenzivní kurzy češtiny. Absolvovala jsem tedy dvousemestrální kurz lektorské přípravy na Univerzitě Karlově, ale na samotnou realizaci výuky došlo zatím jen jednou, a sice během mého třítýdenního pobytu ve vietnamské Hanoji. Podařilo se mi však propojit tamní katedru češtiny na Hanojské univerzitě s Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu, takže došlo k navázání spolupráce a jedna z mých talentovaných hanojských studentek již rok studuje v Liberci na univerzitě.

Co Vám podnikání dává a co bere?

Dává mi především svobodu. Díky internetu mohu pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Klient ani nepozná, že jsem na překladu pracovala někde v zahraničí, v letadle, v kavárně, na hotelu nebo v noci. Na druhou stranu jsem samozřejmě vázána termínem dodání a 100% kvalitou.

Dává mi i dobrý pocit z konkrétních výsledků, když někde vidím svou práci, ať už jde o významné smlouvy, prezentace na odborných konferencích, výukové tabule ve školních třídách, zmiňované slovníky či pomník Slza války na dobřanském náměstí s pamětní deskou ve čtyřech jazycích, jejichž překlad, korekturu či zprostředkování jsem měla na starosti. I to, že má bývalá studentka z Vietnamu Phuong Nhung nyní studuje na liberecké univerzitě, je pro mne profesním úspěchem.

Jakou pozici máte na překladatelském trhu?

Těžce vydobytou, ale pevnou. Jako tzv. freelancer se sotva mohu sama povýšit do funkce CEO, takže naše úspěchy se měří spíše portfoliem klientů zvučných jmen. Většina mých klientů (přímých i agenturních) je ze zahraničí. Spolupracuji s několika známými TV stanicemi (NatGeo, Discovery Channel, Animal Planet…), s nadnárodními firmami (YFAI, Doosan, Deloitte, Kantar Belgium, Trek Bicycle Corporation…). U dalších jsem však bohužel vázána smlouvou o mlčenlivosti.

Čeho chcete ještě dosáhnout?

Mám neodbytnou tendenci neustále se vrhat do nových věcí, ať už pracovních či mimopracovních. Konkrétní cíle tedy nemám, ale nebojím se, že bych si nic nevymyslela.

Co pro Vás znamená pojem pracovní doba?

Mgr. Veronika Hanšová – Vietnam

Nemám pevnou pracovní dobu. Ta se řídí přijatými zakázkami a jen já rozhoduju o tom, jakou zakázku vezmu a zda ji zvládnu. Zakázky komerčních překladů jsou různé. Někdy jde o 50stránkovou smlouvu, jindy o 500 slov. Někdy mám na překlad tři týdny, jindy jej klient nutně potřebuje ještě ten samý den. Texty se liší odborností, formátem, úpravou i časovou náročností. Někdy je krátký text tak složitý terminologicky, že nad ním strávím moře času. To jsou však faktory, které musím před přijetím zakázky zvážit, protože pak už je pozdě. Jsem ale naštěstí paní svého času.

Jaké máte podle Vás silné stránky?

Jsem ambiciózní, pečlivá až puntičkářská a zároveň dostatečně flexibilní. A navíc mne baví učit se a zažívat nové věci.

Jakou roli hraje ve Vašem podnikání rodina?

Zásadní. První roky podnikání, když jsem ještě neměla rodinu, jsem byla prací zahlcena, leckdy jsem pracovala non-stop dva dny ve dne v noci, obrážela jsem překladatelské konference, studovala další jazyky a obory. Postupně a hlavně pak s příchodem rodiny jsem si začala víc vážit času a zážitků s rodinou a přáteli. A samozřejmě jsem se vypracovala a specializovala tak, že si toto mohu dovolit. Mám stálé i nové klienty, kteří oceňují přímý kontakt s překladatelem a kvalitní výsledek. Díky tomu si mohu dovolit trávit více času s rodinou a přáteli, věnovat se sportu, koníčkům a cestování.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?

Můj otec. Zdědila jsem po něm toulavé boty i talent na jazyky. Bohužel již nežije, ale snad by na mne byl pyšný.
A můj manžel, který je mou oporou a má pro mé aktivity pochopení.

Do čeho ráda investujete peníze?

Mgr. Veronika Hanšová - Vietnam, motocykl

Mgr. Veronika Hanšová – Vietnam

Do rodiny a cestování.

Kde ráda trávíte dovolenou?

V mém případě se nedá mluvit o klasických dovolených, protože cestuji hodně a často, a i když jde o pracovní cestu, snažím se ji zkombinovat s poznáváním. Už za svobodna jsem hodně cestovala. První samostatné cesty vedly samozřejmě po Evropě, vyrážela jsem i sama jen s báglem na zádech. Pak jsem pronikla do světa cestovních kanceláří a pár let pracovala jako průvodkyně na poznávacích zájezdech po Blízkém východě. V rámci svému zájmu o tuto oblast jsem jeden čas i studovala arabštinu a blízkovýchodní studia. Několikrát jsem sama, se skupinkou turistů či pak s manželem procestovala Egypt, včetně oáz v Západní poušti u libyjských hranic, Alžírsko až k hranicím s Mali, Sýrii, Libanon, Jordánsko či Maroko. Viděla jsem nezbouranou předválečnou Palmýru, Damašek i Aleppo, na oslech sjížděla k Údolí králů, pěšky přešla kousek Sahary k horkým pramenům Bir Wáhid, v noci sama přejížděla stopnutým rodinným mikrobusem od libanonských hranic do Damašku. Pěšky jen s batohem na zádech jsem prošla jordánskou Petru a pak jordánsko-izraelskou hranici, lezla po horách Vysokého Atlasu i v Negevské poušti, ale třeba i vyjela na vyhlídku na střeše World Trade Center. S manželem jsme strávili měsíc divokým cestováním po Vietnamu na mopedech, nočním vlakem i spacím autobusem a ve finále i na mírně přetížené lodi. Společně jsme procestovali i Litvu, Lotyšsko a Estonsko, Srí Lanku, západ USA, Rumunsko a další země. A v cestovatelské tradici pokračujeme i s osmiletým naším synem. Odmalička ho taháme všude s sebou, absolvoval s námi velkou cestu východním pobřežím USA, sopky na Sicílii, letní i zimní výlety do Alp a nedávno i offroadovou expedici Islandem. A cestovatelských plánů máme spousty. Věříme totiž, že cestování je jeden z nejlepších způsobů výchovy a vzdělávání dítěte. Rozšiřuje obzory, boří předsudky a hlavně neustále překvapuje. A klíčovou pomůckou jsou právě cizí jazyky.

Jaké jiné koníčky kromě cestování máte?

Ráda sportuju. Jezdím na kole i dálkové trasy, chodím po horách, běhám, lyžuju, hraju tenis či squash, plavu…

A pak je tu hudba. Ta mne provází s pár přestávkami celý život. Od dětství jsem zpívala v nějakém pěveckém sboru a dokonce jsem 10 let byla sbormistryní úžasného pěveckého sboru Canticorum. I teď se hudbě aktivně věnuji, jsem členkou sboru Pilsen Voice. A ani doma nemáme o hudbu nouzi, protože syn už od pěti let hraje na bicí.

Máte v plánu se ještě něco naučit?

Hm, třeba doopravdy odpočívat. Umím totiž odpočívat jen aktivně, právě sportem nebo cestováním.

Ale jinak se díky své práci učím vlastně pořád. S každou novou zakázkou se dozvím něco nového, co se může někdy hodit.

S kým byste se ráda setkala?

S Lenkou Dobiáš Černou. Jsme sice přítelkyně již od dětství, ale nemáme ani jedna čas se setkávat častěji. Naposledy se nám to poštěstilo tuším před dvěma lety. Ona je pro mne ale neskutečným zdrojem inspirace. Díky ní a jejím aktivitám v Adopcích na dálku jsem například několik let finančně podporovala jednu žačku v Indii. Lenka je jeden z největších filantropů, jaké znám.

Kontakty

https://www.proz.com/translator/115760
tel.: +420 604 425 083
e-mail: veronika@hansova.cz