Léčebné lázně Jáchymov nabízí léčbu i relax

Rozhovor s Mudr. Eduardem Bláhou, předsedou představenstva léčebných lázní Jáchymov. Společnost se letos stala českým lídrem karlovarského kraje.

Léčebné lázně Jáchymov každoročně přivítají lázeňské hosty z nejrůznějších koutů světa. Největší část však stále tvoří Češi, jimž pobyt hradí některá ze zdravotních pojišťoven, prozrazuje Eduard Bláha, předseda představenstva Léčebných lázní Jáchymov.

Ocenění Českých Lídrů - Mudr. Eduart Bláha

Ocenění Českých Lídrů – Mudr. Eduart Bláha

Jaká je historie Léčebných lázní Jáchymov?

Léčebné lázně Jáchymov a. s. jsou akreditované zařízení v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, které v tomto oboru působí od roku 1992. Ve své činnosti navazují na více než stoletou historii jáchymovských lázní a svým způsobem i na tisíciletou tradici lázeňství vůbec.

S čím vším se k Vám klienti přijíždí léčit? O jaké pobyty je mezi nimi největší zájem?

V jáchymovských lázních se úspěšně léčí nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové, nemoci oběhového ústrojí, diabetes mellitus a nemoci kožní. Významnou skupinou klientů lázní jsou pacienti s Bechtěrevovou chorobou – systémovým zánětlivým onemocněním postihujícím klouby i mimokloubní struktury. Největší zájem je o tradiční léčení, kdy pacientům kombinace koupelí v radonové vodě, rehabilitace a fyzikální terapie přináší významnou úlevu od bolesti i sníženou spotřebu léků na 8 až 10 měsíců.

„Tohoto ocenění si vážíme zejména pro jeho zdůvodnění, kdy porota ocenila […] fakt, že léčíme nejen své pacienty, ale […] také pomáháme uzdravit i celé město.“

Odkud Vaši klienti přichází? Jsou to z velké části ti, jimž pobyt hradí zdravotní pojišťovny nebo si spíše pobyt platí sami? Jaký lze v této oblasti pozorovat trend?

Lázeňští hosté k nám přijíždění z různých konců světa. Největší část tvoří tzv. tuzemci, z nichž většina přijíždí na náklady některé ze zdravotních pojišťoven. Druhou nejpočetnější skupinou jsou hosté z Německa, nezanedbatelný podíl dále mají hosté z Ruska a ostatních zemí bývalého Sovětského svazu. Nejmenší, ale stále významnou skupinou jsou hosté z arabských zemí. Trend je v současnosti vyrovnaný, po mírném poklesu se opět vracejí hosté z Ruska.

Plánujete pro Vaše klienty nějaké novinky?

Základní pilířem jáchymovského lázeňství vždy zůstane unikátní léčba radonovou vodou. Snažíme se ale jít s dobou a vedle léčebných programů pro pacienty s vážnými zdravotními problémy nabízíme programy také pro ty, na které doléhá stres a hektický způsob života. Vedle oblíbených „vitalových“ programů (KLASIK, PLUS nebo AKTIV), které si oblíbili zájemci o intenzivní relaxaci, prevenci nebo posílení imunity, jsme připravili zcela nový tzv. ozdravný program, kterým cílíme na hosty, kteří mají či mohou mít v dohledné době problém s pohybovým aparátem, především zády. Což je dnes prakticky skoro každý. V programu využíváme kvalit našich fyzioterapeutů, radonové vody a komfortních hotelových služeb. Smyslem je poskytnout hostovi nejen informaci o jeho aktuálním zdravotním stavu, ale také mu předat instrukce a užitečné rady, jak se ke svému tělu a pohybovému aparátu chovat s cílem omezit spotřebu léků a zlepšit kvalitu vlastního života. Příznivci krásné krušnohorské přírody se mohou těšit i na další produkty zaměřené na civilizační neduhy, jako je vysoký krevní tlak, potřeba pročištění organismu a v neposlední řadě problémy s redukcí váhy.

Co pro Vás úspěch v soutěži Ocenění Českých Lídrů znamená?

Tohoto ocenění si vážíme zejména pro jeho zdůvodnění, kdy porota ocenila naše ekonomické výsledky, transparentní českou vlastnickou strukturu a hlavně fakt, že léčíme nejen své pacienty, ale svou přítomností a angažovaností také pomáháme uzdravit i celé město. Na takové hodnocení jsme skutečně hrdí.

Děkujeme za rozhovor.

Více na www.oceneniceskychlidru.cz