Vítězky 15. ročníku OCP

České podnikatelky opět potvrdily svou sílu, schopnost inovovat a nevzdávat se.

V roce 2022 bylo z 25 133 firem ve 100% vlastnictví ženy nominováno 2394 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále15. ročníku OCP se pak dostalo 112 žen, kterým se i v nelehké době daří rozvíjet své firmy.

Jejich obrat v roce 2021 dosáhl 2,9 miliardy korun a zaměstnávaly téměř 2400 lidí. Zhruba 40 procent finalistek vede rodinné podniky. Tradičně si úspěšné podnikatelky rozdělily ceny v kategoriích podle velikosti firmy (viz níže). Rozdána byla také zvláštní ocenění pod patronací partnerů projektu. Záštitu letošnímu ročníku udělilo stejně jako v předchozích letech Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Letošní patronkou celého ročníku byla Romana Ljubasová, majitelka a jednatelka společnosti Inca Collagen s.r.o.Do soutěže se podnikatelky hlásily na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybral na základě analýzy. V té se mimo jiné zohledňují i výsledky účetních závěrek za roky 2020 až 2021, závěrka z roku 2019 má informativní charakter.

Vítězky 15. ročníku OCP

Vítězky 15. ročníku OCP

Ženy zvládly tíhu odpovědnosti

České podnikatelky i v krizových letech 2020 až 2022 potvrdily podle organizátorů soutěže svou sílu, pra-covitost, schopnost inovovat a nevzdávat se.

„Každý obor je jiný, ale všechny mají jedno společné, a to jsou inovace. Firmy nejvíce řeší úspory v oblasti energetiky a činí s tím spojené kroky. Tradičním aspektem žen je podpora různorodých sociálních aktivit ve svých regionech. Já osobně se snažím ženám poskytovat inspiraci a informace o tom, jak řeší podobné situace další podnikatelé. Pořádanými webináři představujeme různá odborná témata a osobními setkáními to, co se nedá ničím nahradit, emoce a sdílení,“ popisuje zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Důležitým hlediskem je podle Heleny Kohoutové i rozvoj byznysu a s ním spojené vzájemné propojení těchto podnikatelek s dalšími lídry v platformě českých firem (Podnikatelská platforma Helas – čeští lídři a exportéři), která je „tvořená důvěryhodnými klienty i dodavateli a vytváří bezpečné místo pro byznys a nové vztahy“.

Ocenění českých podnikatelek funguje již patnáct let, mezi jeho patronky patřily uznávané a výjimečné až ikonické ženy, připomíná zakladatelka projektu.

„Byly mezi nimi například Eva Jiřičná, Eliška Hašková Coolidge, Dana Bérová, Taťána le Moigne, Eva Štěpánová, Věra Komárová, Simona Kijonková, Kateřina Kadlecová, Barbora Tachecí, Romana Ljubasová, Laura Janáčková, Kateřina Šrámková, Jaroslava Valová, Markéta Šichtařová a Libuše Šmuclerová. Velice si toho považujeme a jsme rádi, že nás svou přízní poctily a podělily se o své životní názory, postoje a zkušenosti,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Důležitá je naplnitelná vize

Podle člena představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavla Fingera ženy vlastní spíše menší firmy, a to jak z hlediska obratu, tak i počtu zaměstnanců. Mnohé z nich působí na trhu delší dobu.

„Dokládají tak, že se měnícím se ekonomickým podmínkám dokázaly zdárně přizpůsobit nejen v minulosti, ale i umí se vypořádat i se současnou krizí. Důležité je mít vizi dalšího rozvoje firmy, která je sice náročná, ale zároveň i naplnitelná,“ domnívá se Pavel Finger.

Další výzvy čekají podnikatelky v příštím roce. Co by jim do dalšího obtížného období popřála zakladatelka projektu?

„Vedle přání zdraví a vnitřní spokojenosti, síly a pokory bych ráda připomněla listopad 1989, ten navždy zůstane momentem, který nám otevřel cestu ke svobodě a novým možnostem. Je pro mě zhmotněním svobodné volby. Toto je dobré si připomínat v jakékoli době ať nám okolnosti hrají či nehrají do noty. Právě díky tomuto bodu zlomu a společenskému přerodu vznikly všechny firmy, které jsou součástí Podnikatelské platformy HelasBudujeme hrdé Česko, tedy i Ocenění Českých Podnikatelek. Přeji nám všem i naší republice to nejlepší možné,“ říká Helena Kohoutová.

Životní zkušenosti hrají prim

Loni bylo nejvíc semifinalistek ze skupiny žen, které začaly podnikat mezi 31 a 40 rokem života. To znamená, že nejprve sbíraly cenné zkušenosti, které pak využily pro rozjezd vlastního byznysu.

„Letos je více než třetina semifinalistek ve věku od 41 do 50 let, za touto skupinou se umístily ženy ve věku 51 až 60 let. Pětinu tvořily ženy starší 60 let. Mladší ženy podnikají v menší míře, což souvisí s výchovou dětí, která spočívá stále ještě převážně na jejich bedrech,“ upozorňuje Pavel Finger.

Největší podíl semifinalistek tvoří firmy založené v letech 2012 až 2015, tudíž firmy, které na trhu působí do 10 let. Výrazný podíl však mají rovněž i firmy fungující více než 20 let.

„Semifinalistky vlastní nejen malé firmy, pětina z nich má do tří zaměstnanců, ale také větší podniky, protože téměř pětina z nich zaměstnává 41 a více lidí. Nejvíce semifinalistek podniká v Praze, a to 40 procent. Další v pořadí regionů s nejvyšším počtem semifinalistek je Jihomoravský kraj, který se podílí 14 procenty,“ doplňuje zástupce CRIF – Czech Credit Bureau.

Sdělení příběhů činí podnikatelky silnějšími

„Tím, že prozkoumáme, pochopíme, nacítíme a oceníme podnikání žen, je možná na malou chviličku vytáhneme nad podnikání, aby věděly a cítily jak úžasné a těžké věci dělají každý den,“ glosuje patronka letošního ročníku Romana Ljubasová, zakladatelka a majitelka společnosti Inca Collagen.

Ocenění Českých Podnikatelek dělá ženy silnějšími právě sdělením jejich příběhů a výsledků,“ dodává. Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Léta 2020 až 2022 představují těžkou zkoušku pro všechny zástupce byznysu. Pro podnikatelky, které častěji musejí skloubit práci s péčí o děti, to platí o to výrazněji.

V dnešní nelehké době může podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podnikatelům výrazně pomoci snižování administrativní zátěže.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu, které obchod a podnikání podporuje dlouhodobě, připravuje celou řadu opatření se zaměřením na digitalizaci služeb. Jedná se například o Portál živnostenského podnikání, který umožní napojení na nový Rejstřík trestů a Informační systém skutečných majitelů. Připravujeme také projekt Portál podnikatele, který bude centrálním místem zastřešující veškeré elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům,“ popisuje šéfporadkyně ministra Jozefa Síkely Eva Hanáková.

Generální partner projektu, ČSOB udělil i letos cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka.

A proč je právě ČSOB patronem právě této kategorie? „Ženy jsou v podnikání obecně o něco opatrnější než muži a své kroky více rozmýšlejí. Přesto je jich v byznysu čím dál víc a my jsme moc rádi, že jim v tom jako banka můžeme pomáhat. S radostí také vidíme, že se českým podnikatelkám daří nejen v České republice, ale mnohým i v zahraničí,“ sděluje ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB Martin Pěchouček.

V kategorii Výjimečná podnikatelka hodnotí banka působení dané ženy na celou společnost nebo trh bez ohledu na velikost či počet zaměstnanců a zohledňuje inovativní, environmentální, sociální i další aspekty činnosti.

„Úspěšné zotavování firem z pandemie výrazně zasáhl prudký cenový růst a válka na Ukrajině. Fascinující ale je, jak se české firmy a podnikatelé zaměřují na inovace a paralelně šetří provozní náklady, například na spotřebu energie. V ČSOB jsme vždy připraveni je v těchto aktivitách podpořit a zprostředkovat jim financování nebo příslušné dotace,“ doplňuje Martin Pěchouček.

Podle zástupce ČSOB může být každá krize pro mnoho podnikatelů a podnikatelek příležitostí. Mnoho firem se totiž dostalo pod velký tlak a mnohé musely zásadním způsobem změnit svůj byznys. „Právě schopnost umět včas zareagovat, dokázat se s nastalou situací dobře vypořádat a přizpůsobit se, ukazuje, kdo je opravdu výjimečný,“ myslí si Martin Pěchouček.

Ocenění společenské odpovědnosti firem

Historicky podruhé byla udělena Cena odpovědného podnikání, a to pod patronací HealthyLongevity.clinic. „Oceňujeme, že stále více firem i v Čechách věnuje pozornost aktivitám kolem společenské odpovědnosti. Vnímáme, jak budují nejen svoji obchodní strategii vůči klientům, ale investují i do rozvoje komunit – počínaje u svých zaměstnanců, jejich profesionálního a osobnostního vývoje, po různorodé aktivity v rámci regionu,“ popisuje Business Development Manager ve společnosti HealthyLongevity.clinic Veronika Knobová.

„Stejně jako longevity medicína je v podstatě investice našich klientů do budoucího zdraví, tak firmy investující dnes do svých zaměstnanců a lokálně do míst, kde sídlí, v podstatě investují do své budoucnosti,“ dodává Veronika Knobová.

Nechybí cena za digitální transformaci a inovace. O tom, která z dam získá letos tuto cenu rozhodne dvojice hlavních partnerů Ocenění Českých Podnikatelek, společnost Microsoft a DataClue. Digitální transformace je nyní pro tuzemské firmy ještě důležitější než před krizovým obdobím.

„Digitální transformace posouvá firmy výrazně kupředu z pohledu efektivity a bezpečnosti a tím zvyšuje jejich konkurenceschopnost. V České republice je nyní tento trend spíše v začátcích a k rozvoji dochází především díky těžké ekonomické situaci v covidové době a nyní i v souvislosti s válkou na Ukrajině a rostoucími cenami energií a vstupů obecně. Microsoft je ideální platforma pro zavádění Digitální transformace a DataClue jako Gold partner Microsoftu pomáhá, aby přechod bych rychlý a hlavně úspěšný,“ říká zakladatel DataClue Václav Ondráček.

Cena za inovativní řešení bude předána pod patronací Generali Česká pojišťovna, která je také hlavním partnerem projektu.

V letošním ročníku se Generali České pojišťovně vybírala CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ mimořádně složitě. Důvod? Charakter inovativního a novátorského myšlení, chování a přístupu se podle partnera projektu promítá do čím dál tím většího počtu firem.

„Letos jsme po zvážení všech okolností vybrali firmu IDC-FOOD, s.r.o. Jedná se o českou společnost, která již více než 20 let vyrábí koření a funkční přísady pro potravinářství. V posledních 5 letech společnost přinesla na trh novou značku YourBody, zahrnující produkty zdravé výživy, sportovní doplňky a zdravé mlsání. Velmi nás zaujalo už samotné motto značky YourBody, které zní: „Rychle, chutně a zdravě!”

Jak jsme měli možnost se přesvědčit, společnost IDC-FOOD má výrobní závod v Jaroměři ve východních Čechách a je ve svém regionu renomovaným zaměstnavatelem, který poskytuje svým zaměstnancům řadu benefitů. Zásadně nás také oslovila skutečnost, že společnost klade důraz na etické chování na trhu a rozvíjí firemní kulturu, ve které se dobře tvoří, pracuje i žije,“ sděluje regionální ředitelka pro Prahu Generali ČP Šárka Dolanská.

Oceňujeme umění skloubit rodinu a podnikání

Cenu pro výrobní podnik v rukách české ženy předala patronka této kategorie, která je sama majitelkou významné výrobní společnosti.  Projekt OCP je podle ní velmi sympatickým a prospěšným projektem, který seznamuje a propojuje úspěšné a inspirativní ženy z celého Česka.

„Jako bonus projekt také více zviditelňuje společnosti vítězek a představuje je široké veřejnosti, což je velkým přínosem. Proto možnost být patronkou projektu pro výrobní podniky byla pro mne jednoznačná volba. U žen, které se rozhodly podnikat obdivuji nekonečnou řadu vlastností. Ponejvíce však odhodlání, vytrvalost a umění skloubit rodinu a podnikání,“ přiznává Eva Komárková, Chief Executive Officer, IN-EKO TEAM.

Cena za výjimečný růst firmy bude letos předána pod patronací společností Dermacol & Leonardo da Vinci Academy.

„Jsem poctěna, že Dermacol a Leonardo da Vinci Academy může podpořit dynamiku, inovaci, ekologii a úspěch v jednom,“ doplňuje Věra Komárová, majitelka společnosti Dermacol a zakladatelka Leonardo do Vinci Academy.

Auditorem letošního ročníku OCP byla opět společnost Esop účetní a daňová kancelář, která připouští, že se poslední dobou výrazně změnila situace na trhu v oblasti daní a účetnictví.

„Zefektivnily se procesy digitalizací a využíváním on-line prostředí se zkrátila doba nutná na vyřizování všech záležitostí. Bez pandemie by toto zefektivnění trvalo mnohem delší dobu. Hodně času jsme na druhé straně museli věnovat řadě mimořádných opatření, vyřizování podpor a příspěvků pro naše klienty v souvislosti s pandemií a novelizaci zákonných norem a jejich uplatnění v praxi,“ prozrazuje Daniela Burianová, auditor a daňový poradce, ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.

„Mnoho samostatných účetních z výše uvedených důvodů ukončilo, nebo se chystá ukončit svou činnost. S rizikem nezastupitelnosti tak narůstá zájem o vedení účetnictví naší kanceláří, která je schopna poskytovat komplexní služby v oblasti účetnictví a daní a zajistit je s profesní zdatností a odpovědností. Považuji za zásadní podotknout, že na rozdíl od prostého vedení účetnictví, jsou daně a audit oblastmi, kde je velmi důležitá osobní komunikace a zásadní je také zajištění důvěrnosti a mlčenlivosti. Tedy právě zefektivnění procesů zpracování účetnictví dává naší kanceláři prostor pro individuální péči o klienty. Tato profese je čím dál více zajišťována ženami, a to právě z důvodů, že vyžaduje vysokou dávku pečlivosti a svědomitosti se stále více související administrativou a kontrolami nastavených procesů,“ doplňuje Daniela Burianová.

Letos zazářily v jednotlivých kategoriích tyto dámy:

MALÁ SPOLEČNOST

  1. místo Jaroslava Smutná, JVS SERVICE s.r.o.
  2. místo Pavlína Torhanová, 201 consulting s.r.o.
  3. místo Helena Matějková, Jannai s.r.o.

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

  1. místo Martina Kyselková, Kv.Řezáč, s.r.o.
  2. místo Jana Márová, PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
  3. místo Jana Nováková, TRUSTAV s.r.o.

VELKÁ SPOLEČNOST

  1. místo Romana Assadová, ASS TRUCK s.r.o.
  2. místo Kamila Kleiblová, KLEIBLOVÁ s.r.o.
  3. místo Ilona Klímová, ASPIUS spol. s r.o.

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Terézia Svátová, TEREZIA COMPANY s.r.o. 

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ
pod patronací HealthyLongevity.clinic

Martina Jiřičková Žočková, ATIRA CZ, spol. s r.o.

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY
pod patronací IN–EKO TEAM a hastag #holkazfabriky

Romana Bartschová, Naturprodukt CZ spol. s r. o.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
pod patronací Generali Česká pojišťovna

Hana Reuterová, IDC – FOOD, s.r.o.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI
pod patronací MICROSOFT & DATACLUE

Kateřina Audyová, KATEA, spol. s r.o.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
pod patronací Dermacol & Leonardo da Vinci Academy

Jana Chladová, Kolorky.cz s.r.o.

Více informací a celou historii projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz