Malvy navštívily Prahu

Koncertem v Kostele sv. Rodiny v Domově Karla Boromejského, který se konal 22.3.2023, završilo trio banduristek z Oděsy svůj pobyt v Praze. Na krátké turné je pozvala společnost yourchance o.p.s. jako jednu z výjimečných aktivit projektu Vítej v Česku. Záštitu převzala Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva, mediálními partnery jsou časopisy Madam Business a Výjimečné ženy.

Jana Merunková, ředitelka yourchance, o.p.s. a Malvy

Jana Merunková, ředitelka yourchance, o.p.s. a Malvy

Trio Malvy má bohatou historii. Na hudební scéně působí téměř třicet let. Umělkyně jsou zároveň členkami oděské filharmonie a jsou držitelkami řady ocenění. Bandura je tradiční ukrajinský strunný nástroj, který svým zvukem připomíná harfu, či citeru. Yourchance se pozváním hudebnic do Prahy rozhodla podpořit jejich nelehkou situaci a dala ji příležitost vystoupit na několika koncertech. Prvním z nich bylo vystoupení na akci Global Money Week v Centru Černý Most, kterou yourchance tradičně pořádá, coby národní organizátor této mezinárodní iniciativy v ČR.

Trio Malvy v CČM

Trio Malvy v CČM

Jedinečnou příležitostí byla možnost zahrát si spolu se českou houslovou ikonou, Jaroslavem Svěceným, na soukromém koncertě. Zde zaznělo kromě písní v podání tria i několik společných skladeb. Publikum variaci bandur a houslí ocenilo nadšeným potleskem. Vrcholem pražského pobytu byl koncert v zaplněném Kostele sv. Rodiny v Řepích.

Trio Malvy s Jaroslavem Svěceným

Trio Malvy s Jaroslavem Svěceným

Tady spolu s Malvy v programu vystoupila také Olga Poltoraková, sopranistka oděské filharmonie, která přišla do Prahy po napadení Ukrajiny, a aktuálně má angažmá ve Stavovském divadle. Všechna vystoupení měla obrovský emocionální náboj, byla ukázkou špičkově provedené hry i zpěvu. Kromě lidových písní v programu zazněly i písně moderní od známého básníka a textaře Tarase Ševčenka. Došlo i instrumentální skladby Georga Fridricha Händela.

Česká část publika oceňovala malebnost a hravost ukrajinských lidových písní i nádherných vyšívanek, ve kterých byly hudebnice oblečené. Pro ukrajinské návštěvníky bylo setkání s krajany připomínkou jejich kultury v živém provedení, což se samozřejmě neobešlo bez slz dojetí. Smutnou skutečností je fakt, že v době včerejšího koncertu probíhal těžký letecký útok právě na Oděsu.

Trio Malvy

Trio Malvy

Trio se v průběhu pobytu setkalo i se žáky umělecké školy a s lektory a účastníky projektu Vítej v Česku. Uplynulou neděli se pak dámy spolu se zájemci z řad yourchance účastnily procházky historickou Prahou. A protože jsou si naše jazyky tak blízké bylo možné navázat blízké vztahy nejen skrze hudbu, ale hlavně v dlouhých přátelských rozhovorech. Dnes je už trio na cestě zpět domů a my jim jen můžeme přát bezpečnou cestu a brzký konec války.

Napsala: Jana Merunková, ředitelka yourchance, o.p.s.
Kontakt: 602549310, jana@yourchance.cz